DOBRODOŠLI

Veterinarska stanica 'WETA' je privatna stanica u Zenici koja je počela sa radom u septembru 2013. Pružamo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, njegu i liječenje kućnih ljubimaca i ostalih životinja. Naš mladi, ali stručni kadar vam je na raspolaganju 24 h svakim danom u sedmici.